Disclaimer

iSee Makelaars heeft de inhoud van de website met zorg samengesteld. Zij heeft zich daarbij mede gebaseerd op informatie die afkomstig is van derden. iSee Makelaars is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch voor de inhoud van een website waarnaar wordt verwezen. iSee Makelaars is tevens niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is. iSee Makelaars kan niet de volledigheid, de juistheid dan wel de geschiktheid van de informatie die op de website wordt weergegeven garanderen. Dat is slechts anders indien u nadrukkelijk navraag hebt gedaan bij iSee Makelaars over specifiek enig onderwerp en iSee Makelaars heeft hierop nadrukkelijk de juistheid gegarandeerd. Typefouten in de tekst worden eveneens voorbehouden.